การวัดพื้นที่และขั้นตอนดำเนินงาน

              ใช้ตลับเมตร หรือไม้บรรทัดก็ได้ แต่แนะนำให้ใช้ตลับเมตร

    - วัดเป็น ซม. ใช้ทศนิยมเพียง 1 ตำแหน่ง แนะนำให้วัดขนาดเป็น ซม.
    - วัดขอบด้านในของวงกบทั้งหน้าต่างและประตูี่
      หรือช่องเปิดใด ๆ ที่มีพื้นที่ว่างเหลือพอตามกำหนดดังรูปหรือน้อยกว่าก็ได้
    - มุ้งจีบมีราง (PNG) ติดประตู ถ้าต้องการเจาะช่องที่พื้นฝังรางเพื่อไม่
      ต้องการให้มีรางขวางเดินสะดุด ให้เพิ่มความสูง (H) เผื่ออีก 2.5 ซม.  

    - วงกบหน้าต่างที่มีการติดตั้งเหล็กดัดสามารถใส่มุ้งได้
       แต่ต้องมีขอบหนาวงกบเหลือเป็นอย่างน้อยเป็นระยะ L ตามภาพ
       แต่ี้หากเหลือน้อยกว่าเล็กน้อยก็สามารถติดตั้งได้ โดยส่วนกรอบมุ้งจะยื่น
       ออกจากวงกบเล็กน้อย (เข้าดูส่วนงานติดตั้ง)
  
 - มุ้งแบบเปิด-ปิด (Fixed Net) วัดกว้าง-สูง จากขอบถึงขอบปกติ
    - ติดตั้งได้ทั้งขอบไม้ อลูมิเนียม พลาสติก และปูนซีเมนต์ หรือทุกชนิด

ดูส่วนงานติดตั้งและชิ้นส่วนเพื่อความเข้าใจ


การวัดและติดตั้งมุ้งม้วน-มุ้งจีบเข้ากับรางของมุ้งเลื่อนที่มีอยู่แล้ว

- มุ้งม้วนและมุ้งจีบ ส่วนสูง(H) ให้วัดตรงสันของรางด้านล่างถึงขอบด้านหน้าของกรอบมุ้งเลื่อนด้านบน
- มุ้งบานเลื่อน (Sliding Net) วัดสูง(H) จากสันรางด้านบนถึงสันรางด้านล่าง

ความกว้าง(W) ทั้งมุ้งเลื่อนและมุ้งม้วน-มุ้งจีบ วัดจากขอบเรียบเลือกด้านใดด้านหนึ่งถึงตรงกลางหน้าต่าง
เนื่องจากบานมุ้งใช้ครึ่งเดียวของหน้า่ต่าง สำหรับบานมุ้งเลื่อนเพื่อเลื่อนซ้าย-ขวา
ส่วนมุ้งม้วน-มุ้งจีบ จะติดตายข้างใดข้างหนึ่ง และเว้นที่่ข้างหนึ่งสำหรับเลื่อนเปิดกระจกหน้าต่าง

เงื่อนไขการคิดราคาทั่วไป

  - เฉพาะกรอบ สีลายไม้ บวกเพิ่มจากราคาปกติอีก 40 % เนื่องจากกระบวนการทำสีลายไม้ยากกว่าสีพื้นปกติ
  - กรอบสี ดำ,ขาว,อลูมิเนียม,ชา,น้ำตาล ไม่คิดเพิ่ม แต่สีอื่น ๆ นอกจากนี้ต้องสั่งทำบวกเพิ่มอีก 10 %
  - พื้นที่ต่ำกว่า 1 ตารางเมตร คิดเป็น 1 ตารางเมตร

  - ต่ำกว่า 5ชุด คิดค่าติดตั้งและบริการเพิ่ม 1000 บาท
  - ทำการผลิตเพื่อติดตั้งเมื่อชำระมัดจำ 50 % ของราคาทั้งหมดแล้วหมายเหตุ - มัดจำอาจไม่ต้องถึง 50% ได้ แล้วแต่ความสะดวกของลูกค้า


การคิดราคาเบื้องต้น
คิดเหมารวม ค่าวัสดุ+ค่าแรง+ภาษี
" บาทต่อตารางเมตร "

     1. คิดพื้นที่ = H คูณ W (หน่วยตารางเมตร)
     2. คิดราคา = พื้นที่ คูณ ราคาต่อตารางเมตร (บาท)
   

ส่งงานวัดมาที่ร้านทางอีเมล์

     1. บอกขนาดที่วัดแต่ล่ะบานเป็น กว้างคูณยาว (ซม.) และจำนวนบาน
     2. บอกชนิดมุ้ง(จีบหรือม้วน,ธรรมดา) สีมุ้ง(ดำหรือเทา)
         สีกรอบมุ้ง
แต่ละบาน     
     3.
ชื่อ ที่อยู่ติดต่อ วัน-เวลาพร้อมติดตั้ง

" ถ้าไม่สะดวกหรือไม่แน่ใจก็ให้ช่างทางร้านไปวัดแทนได้ "